lørdag 16. februar 2008

Den gode hyrde

Konfirmanten leser:
"Jesus sa; Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde gir sitt liv for sauene. Men den som er leiekar og ikke hyrde, og som selv ikke eier sauene, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme, og ulven kaster seg over dem og sprer flokken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for sauene. Jeg er den gode hyrde. Jeg kjenner mine, og min kjenner meg, Liksom Faderen kjenner meg og jeg kjenner Faderen. Jeg gir mitt liv for sauene.
Jeg har også andre sauer som ikke hører til denne flokken. Også dem skal jeg lede; de skal høre min røste, og det skal bli en hjord og en hyrde.  Joh. 10,11-16

Jeg leser:
   11 Så sier Herren Gud: Selv vil jeg lete etter sauene mine og ha tilsyn med dem. 12 Likesom en gjeter er hos flokken sin og tar seg av sauene den dagen de blir spredt, slik vil jeg ta meg av sauene mine og berge dem hjem igjen fra alle stedene de kom til den mørke og skytunge dagen da de ble spredt. 13 Jeg vil hente dem fra folkene, samle dem fra landene og føre dem til deres eget land. Så skal jeg vokte dem på Israels fjell, i dalene og overalt hvor de ellers bor i landet. 14 På gode beitemarker vil jeg gjete dem; på Israels høye fjell skal de ha sin havnegang. Der oppe på Israels fjell skal de roe seg på grønne voller og gå på fete beiter. 15 Selv vil jeg gjete sauene mine og la dem få roe seg, sier Herren Gud. 16 De bortkomne vil jeg lete etter, og de som er drevet fra hverandre, vil jeg føre tilbake. De som er skadet, vil jeg forbinde, og de syke vil jeg styrke.
   
Nå har vi på en måte lest tre tekster om den gode hyrde.
Konfirmantens tekst fra det nye testamente.
Salmen vi sang er salme 23 i bibelens salmebok skrevet av kong David.
Og tilsist teksten som jeg nå leste, som er hentet fra en profet i gamle testamentet som heter Esekiel. (Profet er en som hører Guds stemme veldig høyt og tydelig og får beskjed om å fortelle andre mennesker, som ikke vil høre, om hva han sier)
   
Hva lærer vi om Gud gjennom disse ordene?
   
Herren er vår hyrde.
Han vil samle oss til en flokk og passe på oss.
Han vil lede oss.

Hvordan er det mulig?

Vi har hans ord – både i bokform: Bibelen
og i hjertet vårt: Guds stemme.

I går fortalte jeg ungene i barneklubben om sauen som gikk seg bort.
Og om gjeteren Gud som ble så sint og oppgitt att han bare lot den dumme sauen være igjen oppe i det mørke kalde fjellet.
Eller?
Var det ikke helt sånn?

Nei – takk og lov. Når vi roter til for oss selv – og ikke gjør som Gud hadde råda oss til,
Når vi sitter fast i tornene og angrer veldig på att vi ikke hold oss nærme gjeteren vår,
Da kommer han og løser oss fra piggtråd gjerdet.
Legene våre sår og forstår att vi ikke forstår. Han er tålmodig og ikke sint.

For det står att han bryr seg om alle som har rota seg vekk oppe i fjellet.
Han vil att alle skal bli redda ned derifra.
At ingen skal gå fortapt. Tapt.

Noen ganger tenker jeg (og kanskje andre også) at
"Bææ!" "Jeg vil jo ikke gå meg vekk – men hvor langt bort fra hyrden kan jeg gå og samtidig se hvor han leder meg? Men på denne måten også blir man full av tistler og torner i ulla.
"Au-au Bææ!" sier vi da. Vi sliter oss kanskje ut ved å løpe rundt omkring istedenfor å føle rolig den beste veien som hyrden vår har pekt ut og leder stødig og sindig. Og vannet han ville vise oss som gir hvile, de grønne engene vi skulle få ligge i… Han lar oss få hvile, står det. Men lar vi oss selv få hvile? Kanskje roter vi bort tiden med andre ting?
Jeg er kjempeglad i salme 23.
Om ett eller annet virker tungt – leser jeg den og ser att alle typer bekymringer var unødvendig. Alle byrdene jeg har tatt og fylt opp i sekker og skrepper og trillebager – kan jeg legge ned. Men jeg trenger den salmen ofte. For det er lett å ta opp igjen all de bagene igjen når det går litt tid, og ting rundt meg influerer meg mer enn Guds ord.
Og jeg er kjempe glad for att jeg har en Hyrde som leter etter dem som roter det til enda mer enn meg også. Som har fullstendig oversikt over de som har løpt i forveien og de som henger etter. Jeg er så glad att han stadig roper på oss og vil samle oss og er tålmodig når den ene flokken løper i en retning og den andre flokken i en annen retning.
Han vil samle oss til en flokk – under en hyrde.
Samle oss ved Guds store kjærlighet i Jesus Kristus Vår gode hyrde.
Lese salme 23?